§1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursów jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 811.
 2. Celem konkursów jest popularyzacja imprezy "Mikołaje na Motocyklach" i propagowanie idei pomocy najbardziej potrzebującym oraz bezpieczeństwa na drodze.

§2 Organizacja konkursów

 1. Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest zakupienie cegiełki poprzez portal Allegro.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest zakup cegiełki poprzez portal Allegro, Przebranie się w strój Mikołaja (lub o podobnej tematyce) i zrobienie zdjęcia przy motocyklu oraz opublikowanie go na portalu Facebook z hashtagiem #MikolajeTSM2020
 3. Termin zgłoszeń do konkursu upływa 05.12.2020 godzina 23:.59.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest:
 • zaakceptowanie warunków regulaminu.
 • wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku, w zakresie promocji imprezy przez organizatora.
 • wykupienie "cegiełki"  "Mikołaje na Motocyklach".

§3 Zasady przyznawania nagród

 1. Komisja Konkursowa (jury) będzie składała się z wyznaczonych przez organizatora osób.
 2. Przy wyłanianiu zwycięzców decydująca będzie subiektywna opinia komisji oceniającej pomysłowość stroju.
 3. Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna.
 4. W Konkursach nie mogą brać udziału osoby związane z organizacją imprezy, współpracownicy ani członkowie ich rodzin.
 5. Z laureatami będziemy się kontaktować w celu ustalenia sposobu przekazania nagród. Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 6. W drodze losowania wyłoniona zostanie lista laureatów oraz osoby rezerwowe, jeżeli osoba wylosowana nie będzie mogła wykorzystać nagrody, nagroda ta zostanie przekazana kolejnej, osobie zrzekającej się nagrody zostanie zaproponowana inna.
 7. Dla niektórych nagród wymagane jest posiadanie motocykla lub prawa jazdy klategorii A.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu i losowania będzie dostępny na stronie www.mikolaje.gd.pl
 2. Organizator jest jedynym administratorem danych zebranych w celu organizacji konkursów i nie będzie ich udostępniał innym podmiotom.
 3. Uczestnicy biorąc udział w konkursie i losowaniu wyrażają zgodę na przetwarzanie wyłącznie niezbędnych danych potrzebnych do ich organizacji takich jak: imię i nazwisko oraz numer telefonu.
 4. uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku (bez podania danych osobowych) w zakresie promocji imprezy przez organizatora
 5. Osoby biorące udział w konkursie mają prawo do cofnięcia zgody i usunięcia danych.
 6. Uczestnicy mają prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Zgromadzone dane uczestników będą zachowane wyłącznie na czas trwania konkursów do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator